O mně

Kdo jsem

Tomáš Ostřížek

Jmenuji se
Tomáš Ostřížek.

Více než dvacet let se zabývám aktivním vyhledáváním pozemků pro výstavbu a investiční příležitost. Umím vyhledat pozemek podle Vašeho požadavku, pozemek před koupí kompletně prověřit, zajistit celý průběh převodu vlastnického práva k nemovitosti, vyjednat dohodu s úřady pro realizaci stavebního záměru (povolení stavby) a připravit kompletní návrh na pořízení změny územního plánu.


Jsem přesvědčen, že díky úzké realitní specializaci a dlouholetým zkušenostem v oboru, přináším svým klientům kvalitní a v mnoha ohledech bezkonkurenční služby.


 • Pracuji rychle a efektivně
 • Vždy hledám nejlepší řešení
 • Práci odvádím včas
 • Jsem pečlivý a spolehlivý
 • Komunikuji přátelsky
 • Každý klient je pro mě cenný

... a také splňuji všechny podmínky podle zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování (vázaná živnost „Realitní zprostředkování“), včetně pojištění profesní odpovědnosti realitního zprostředkovatele.

Let zkušeností v oboru

Hektarů akvizic pozemků

Povolení staveb

Změn územního plánu

Služby

Co dělám

01. Pro prodávající

Provedu Vás bezpečně celým procesem prodeje nemovitosti a bezplatně zajistím:

 • stanovení ideální tržní ceny,
 • cílené oslovení potencionálních zájemců podpořené moderní inzercí na největších realitních serverech a sociálních sítích,
 • právní servis (vyhotovení všech potřebných smluvních dokumentů),
 • úschovu kupní ceny u notáře a ověření podpisů na kupní smlouvě,
 • doručení všech dokumentů do podatelny katastru nemovitostí,
 • úhradu poplatku na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,
 • geodetické vytyčení Vašeho pozemku, aby nedošlo ke sporům o průběhu hranice mezi sousedními pozemky,
 • vyplnění a podání nového daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

02. Pro kupující

Aktivně vyhledám pozemek podle Vašeho požadavku, pozemek kompletně prověřím a zajistím celý průběch koupě nemovitosti. Kupující za tuto službu hradí provizi, která již zahrnuje:

 • právní servis (vyhotovení všech potřebných smluvních dokumentů),
 • zajištění originálu výpisu listu vlastnictví a snímku z katastru nemovitostí, seznamu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich,
 • úschovu kupní ceny u notáře a ověření podpisů na kupní smlouvě,
 • doručení všech dokumentů do podatelny katastru nemovitostí,
 • poplatek na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí,
 • geodetické vytyčení pozemku, aby nedošlo k budoucím sporům o průběhu hranice mezi sousedními pozemky,
 • vyplnění a podání nového daňového přiznání k dani z nemovitých věcí,
 • vyřízení povolení stavby na předmětném pozemku (v případě stavebního pozemku).

03. Prověření pozemku

Než koupíte stavební pozemek, prověřím pro Vás několik důležitých informací. Jedná se například o zjištění:

 • jestli je pozemek v platném územním plánu,
 • jaká bude v budoucnu okolní zástavba,
 • parametry přístupové cesty k pozemku,
 • co se skrývá pod povrchem (pod povrchem mohou vést různé sítě, které nelze přeložit),
 • vyjádření k existenci inženýrských sítí ve formátu DWG a PDF (GasNet, CETIN, České radiokomunikace, vodovodní řad, splašková a dešťová kanalizace, elektřina - EG.D, ČEZ Distribuce, PREdistribuce),
 • připojení na inženýrské sítě, i když u pozemku tyto sítě jsou (např. omezená kapacita vody, kanalizace),
 • zjištění právních vztahů k příjezdové komunikaci,
 • blízkost vedení vysokého napětí, plynu, jestli není pozemek v záplavovém území, chráněné krajinné oblasti, u lesa,
 • zda na pozemku nevázne zástavní právo, věcné břemeno, exekuční řízení apod.,
 • součástí této služby je zajištění originálu výpisu listu vlastnictví a snímku z katastru nemovitostí, seznamu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich.

04. Povolení stavby

Ať už jde o stavební povolení nebo jen ohlášení stavby, běhání po úřadech může být vyčerpávající a časově náročné. Ušetřete čas a stavební povolení vyřídím za Vás. Zajistím:

 • projednání stavebního záměru s dotčenými úřady,
 • obstarání dokladů, vyjádření a stanovisek podle požadavků jednotlivých úřadů,
 • vyplnění a podání žádostí nutných k povolení stavby,
 • zajištění originálu výpisu listu vlastnictví a snímku z katastru nemovitostí, seznamu vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich,
 • součinnost s úřady v průběhu stavebního řízení,
 • předání ověřeného paré projektové dokumentace od příslušného stavebního úřadu,
 • předání povolení stavby.

05. Správa pozemků

Služby v oblasti správy pozemků zahrnují:

 • podrobná analýza pozemků z hlediska současného a budoucího využití,
 • zajištění pronájmu, pachtu a prodeje pozemků,
 • využití pozemku pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE),
 • zastupování při komunikaci s katastrálními, stavebními a jinými úřady,
 • dělení a scelování pozemků,
 • příprava a zahájení pořízení změny územního plánu,
 • daňová administrativa,
 • drobná údržba.

06. Realitní poradenství

Dlouholeté zkušenosti si nenechávám pro sebe. Rád Vám nezávazně zodpovím jakékoliv dotazy. S čím Vám například můžu pomoci:

 • prodej, nákup, pronájem a pacht pozemků,
 • co znamenají údaje ve výpisu z katastru nemovitostí,
 • jaký je rozdíl mezi pronájmem a pachtem pozemku,
 • prověření pozemku před koupí,
 • vydržení části pozemku,
 • daňová administrativa v oblasti nemovitostí,
 • co je potřeba pro stavbu větší fotovoltaické elektrárny na pozemku (FVE),
 • jak vyřešit sousedský spor o průběhu hranice mezi pozemky,
 • jak vyřídit stavební povolení, ohlášení stavby apod.

Reference

Má práce

Akvizice souboru pozemků pro stavbu RD v Brně o celkové výměře 4888 m² včetně vyřízení stavebního povolení pro RD a prodloužení inženýrských sítí

Akvizice souboru pozemků pro stavbu RD v Brně o celkové výměře 4888 m² včetně vyřízení stavebního povolení pro RD a prodloužení inženýrských sítí

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Lelekovicích u Brna o výměře 2218 m²

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Lelekovicích u Brna o výměře 2218 m²

Akvizice souboru pozemků pro stavbu RD v Ořechově u Brna o výměře 7839 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Akvizice souboru pozemků pro stavbu RD v Ořechově u Brna o výměře 7839 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Akvizice pozemku pro stavbu menšího bytového domu v Brně o výměře 1085 m²

Akvizice pozemku pro stavbu menšího bytového domu v Brně o výměře 1085 m²

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Moravanech u Brna o výměře 935 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Moravanech u Brna o výměře 935 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Rajhradicích u Brna o výměře 562 m²

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Rajhradicích u Brna o výměře 562 m²

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Brně o výměře 886 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Brně o výměře 886 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Brně o výměře 588 m²

Akvizice pozemku pro stavbu RD v Brně o výměře 588 m²

Akvizice souboru pozemků pro stavbu RD v Brně o výměře 2877 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Akvizice souboru pozemků pro stavbu RD v Brně o výměře 2877 m² včetně vyřízení stavebního povolení RD

Kontakt

Můj kontakt

Adresa

Mgr. Tomáš Ostřížek
Žebětínská 203/52
623 00 Brno
ID DS: gh57dhf

Povinné informace

IČ: 64294986
Fyz. osoba zapsaná v ŽR. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnost. zákona: Magistrát města Brna

Sociální sítě

Loading
Your message has been sent. Thank you!